fbpx

Általános Szerződési Feltételek – Mentoring Program

1. Bevezetés

Ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) meghatározzák a Mentoring Programban (a továbbiakban: „Program”) való részvétel feltételeit.

2. A Szerződő Felek

2.1. A Programot szervező cég/egyén (a továbbiakban: „Szervező”).
2.2. A Programban részt vevő személy (a továbbiakban: „Résztvevő”).

3. Részvételi Díj

3.1. A Program részvételi díja havi 250,000 Ft.
3.2. A részvételi díjat minden hónap 5. napjáig kell kifizetni a Szervező által megadott bankszámlaszámra.
3.3. A díj fedez minden, a Programmal kapcsolatos költséget, kivéve azokat, amelyek külön említésre kerülnek ebben az ÁSZF-ben vagy más írásos megállapodásban.

4. A Program Időtartama

4.1. A Program összesen 6 hónapon keresztül tart.

5. Szerződés létrejötte

5.1. A szerződés létrejön a Résztvevő jelentkezésének elfogadásával és az első részvételi díj megfizetésével.

6. Fizetési Kötelezettségek

6.1. A Résztvevő köteles minden hónapban, a Program időtartama alatt, a 3.2 pontban meghatározottaknak megfelelően a részvételi díjat kifizetni.
6.2. Késedelmes fizetés esetén a Szervező jogosult késedelmi kamatot felszámítani.

7. Lemondási Feltételek

7.1. Amennyiben a Résztvevő nem tud részt venni a Programban, írásban jelezheti ezt a Szervező felé. Ebben az esetben a már befizetett díjak nem kerülnek visszatérítésre.

8. Felelősség

8.1. A Szervező minden tőle telhetőt megtesz a Program zökkenőmentes lebonyolítása érdekében, de nem vállal felelősséget a Résztvevő által a Program során okozott károkért.

9. Adatkezelés

9.1. A Résztvevő adatait a Szervező bizalmasan kezeli, harmadik félnek csak a Résztvevő kifejezett hozzájárulása esetén adja át.

10. Záró rendelkezések

10.1. Ezen ÁSZF minden pontja kötelező érvényű a Szerződő Felek számára.
10.2. A Szerződő Felek eltérő megállapodása esetén az adott megállapodás érvényesül.

 

Scroll to Top